• Dahili/ Internal: 3799, gabam@gantep.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ekibi, Erasmus+ Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) Stratejik Ortaklıklar Programı çerçevesinde kabul edilerek yürütülmekte olan “Mesleki Eğitim Çerçevesinde Ar-Ge Çalışanlarına Yönelik Yetenek Geliştirme Süreçlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında geçtiğimiz günlerde İspanya’nın Valensiya şehrinde 2. ulus ötesi proje toplantısını gerçekleştirdi.

Ar-Ge merkezleri için her geçen gün artan iyi yetişmiş personel ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçlayan proje kapsamında GAÜN Target TTO proje ekibinin yanı sıra proje ortakları Cerrahpaşa Üniversitesi, İspanya’dan I-BOX Create ve İtalya’dan Viteco S.r.l.b. toplantıya katıldı.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz proje kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, “Günümüzün koşullarında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin çıktılarının ne kadar önem arz ettiği aşikârdır. Bugün itibari ile Türkiye’de faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı bin 213’e ulaşmıştır ve bu sayı gerek ülkemizde gerekse dünyada hızla artmaktadır. Bahsettiğim bu hızlı artış beraberinde iyi yetişmiş personel ihtiyacını doğurmaktadır” dedi.

718 Ar&Ge çalışanının ihtiyaçları belirlendi
Proje kapsamında ilk faaliyetin ihtiyaç analizi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Yılmaz, “Toplam 718 Ar-Ge personeline uyguladığımız anketin sonuçlarına göre eğitim müfredatımız şekillendi. Bu 718 katılımcının 146’sı İtalya, 201’i İspanya ve 371’i Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde çalışmaktadır. Ayrıca bu katılımcılar farklılık gösteren sektörlerden seçilmiştir. Bu çeşitlilik sayesinde ihtiyaç analizi sonuçlarını genellemek mümkün olabilmiştir” şeklinde konuştu.

E-Öğrenme platformu bu ihtiyaçlara yönelik olacak
Doç. Dr. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: “Ortaklarımızla beraber kararlaştırdığımız eğitim içeriği doğrultusunda ders içeriklerini ve müfredatı belirlemiş bulunmaktayız ve e-öğrenme platformunda yer alacak derslerin prodüksiyonu konusunda da hızla ilerlemekteyiz. Projemiz tamamlandığında, gerek Türkiye’deki Ar-Ge merkezi personelleri gerekse Dünya’da Ar-Ge kapsamında çalışan personeller için zaman-mekan sınırlamalarını ortadan kaldıran ve bu personellere çalışma hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgileri sunan bir platform ortaya koymuş olacağız.”

E-öğrenme platformu Ar&Ge çalışanları için çok önemli
Proje kapsamında bu ihtiyaçlara yönelik olarak uluslararası bir e-öğrenme platformu çalışmalarının aynı anda 3 ülke ile işbirliği içerisinde devam ettiğini söyleyen Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emrah Özahi platform ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yürütmekte olduğumuz projede nihayet ders videolarının çekimlerine başlamış bulunmaktayız. Bu aşamada ortaklarımızla beraber çalışıyor olmamızın neticesinde, hem Türkiye’den hem de İspanya ve İtalya’dan eğitmenlerle çalışmaktayız. Video çekimleri tamamlandıktan sonra, hızla e-öğrenme platformunu faaliyete geçireceğiz. Bu platform kullanıcıların hem ders içeriklerine ulaşabileceği hem de forumlar vasıtasıyla birbirleriyle bilgi paylaşımı yapabilecekleri çevrimiçi bir ortam olarak tasarlanmaktadır. Devam eden süreçlerde ise enerjimizi platformun yaygınlaştırılması için harcayacağız. Bu kapsamda gerek ortaklarla gerekse devlet kurumları ve özel kurumlarla ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Platformumuzun Ar-Ge kapsamında çalışan personellere faydalı olacağına inanmaktayız.”

Proje detaylarına ulaşmak için: https://e-rd.org/