• Dahili/ Internal: 3799, gabam@gantep.edu.tr

Projenin ilk fikri çıktısı olan ülkeler arası ihtiyaç analizi ve ülke raporu kitapçığına ulaşmak için,

http://www.refugeeparentseducation.com/kitapcik.pdf

Mülteci de Ebeveyndir Projesi