• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: Kolibri Kuşları İçin İkinci Şans: Kadınları Güçlendirmek ve Yeteneklerini Artırmak
 
Hibe Adı: KA204 - Strategic Partnerships for Adult Education
 
Toplam Bütçe: 171.717 Avro
 
GAÜN Payı: 48.870 Avro
 
Koordinatör: Gaziantep Üniversitesi
 
Proje Ortakları:
1. National Center For Scientific Research "Demokritos" Greece
2. Associação Social Recreativa E Cultural Bem Fazer Vai Avante Portugal
3. Socio-Culturel And Economical Development Association Turkey
4. Gaziantep Buyukşehir Belediyesi Turkey
5. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Turkey
6. Mobilizing Expertise Ab Sweden
7. Civic Computing Limited United Kingdom 
 
Proje Amacı: Dezavantajlı kadınların iş ve sosyal hayata katılımını destekleyecek temel yetkinliklerden sayabileceğimiz “yasal farkındalık ve yasal haklar”, “dijital pazarlama” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları eğitimleri Covid-19 tedbrilerine uygun şekilde almalarını sağlamak ve bu vesileyle üniversiteler, belediyeler ve STK'lar ile sosyal diyaloğu artırmak amaçlanmıştır. Kadınların ekonomik hayata katılımı, toplumsal kırılmaları aşmak için atılacak en büyük adımlardan biridir. Bu sebeple kadınlara yönelik bu ekonomik girişimlerin önceliği, daha önce istihdam edilmemiş veya kısıtlı kadınlara iş sağlama şeklinde belirlenecektir.
 
Proje Faaliyetleri:
IO1- Kadınların Yeteneklerini Arttırmak için “İkinci Şans” Eğitim Modülü (Sürdürülebilirlik olarak uygulanması ve ihtiyaç duyulan çağa göre güncellenmesi için hedef kitlenin ve ortakların kullanımına yönelik “bütüncül bir yapılandırılmış eğitim modülünün” oluşturulması)
IO2- Kadınları Güçlendirmek için Uzaktan Eğitim Platformu (Geleneksel eğitim ve öğretim modellerinin değişen teknolojiye uyum sağlaması ile uzaktan eğitim platformu aracılığıyla, projenin sürdürülebilirliği ve daha fazla hedef kitleye ulaşması)
IO3-Yetişkin Eğitimciler için Araç Kiti Konsepti: Fikri Çıktıların Okuryazarlığı için Bir Uygulama Kılavuzu (Öğrenme hedefine ve performans sonucuna ulaşmak için uygulamaların, araçların ve medyanın kullanım yöntemleri ile yetişkin eğitimciliğinin kalitesinin arttırılması)
IO4- Podcast'ler: Kadınlar İçin Sivil Toplumdan Başarı Hikayeleri (Hedef kitlenin rol model olarak gördüğü kadın girişimcilerin hayat hikayeleri ile özgüvenlerinin artması ve onlara ilham vermesi)
IO5- Colibri Kadınlarının Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Niteliksel Bir Çalışma (Eğitim modülünün uygulama öncesi ve sonrası çıktılarının, Portekiz ve Türkiye kapsamında kıyaslamalı bir çalışma ile sunulması)
 
Proje Sonuçları: Proje sonuçları 3 boyutta tanımlanmaktadır:
Alt Boyut 1: Kadınların Ekonomik Yaşama Katılımının Güçlendirilmesi: Temel becerilerini güçlendirme ihtiyacı duyan, istihdamda, işsiz veya ekonomik olarak pasif olan hedef kitlenin sosyal ve aile hayatında ilişkilerini geliştiren dijital pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, yasal haklar psiko-sosyal destek eğitimi verilerek farkındalık düzeyleri ve yaşam becerileri geliştirilecektir. Belirtilen bu eğitimlerle özellikle işe giremeyen veya kısıtlı istihdam imkânına sahip kadınlara, belirlenen hedef kitleye yönelik dijital beceri düzeyleri ve BİT kullanımı artırılarak istihdama katılımlarının desteklenmesi öngörülmektedir.
Alt Boyut 2: Öz-Yeterliliğin Geliştirilmesinde Bir Araç Olarak Benlik Saygısının Sosyalleşmesi ve Gelişimi: Çalışma hayatındaki kadınların “Mobbing” ve “Cam Tavan Sendromu” gibi durumlarla karşı karşıya kalmaları gibi sebepler ile öngörülen eğitim programları vesilesi ile kadının çalışma hayatındaki özgüven ve motivasyonu desteklenerek çalışma yaşamının kalitesinin yükselmesine katkı sağlanacaktır.  Proje sürecinde yürütülecek faaliyetler ile politika alanları arasındaki koordinasyon, etkililik, yönetişim ve sosyal ilgi düzeyi iyileştirilecektir.
Alt Boyut 3: “İkinci Şans” Yetenek Modülünün Sürdürülebilirliğinin Sağlanması: İkinci şans eğitim modülünün sürdürülebilirliğini sağlamak için geliştirilen Uzaktan Eğitim Platformu proje süresince yapılacak işbirlikleri ile GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek Merkezi) gibi ortaklara aktarılarak daha fazla dezavantajlı kadına ulaşılacaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kooperatifi ve GASMEK, KADEM gibi ortaklarımız ve uluslararası ortakların merkezleri ve ağları aracılığıyla hem eğitim programlarımızı hem de istihdam girişimlerimizi hem ulusal hem de uluslararası çapta yayılacaktır. Hedef kitle, iş hayatının başarılı kadın temsilcileriyle bir araya getirilecek ve başarılı temsilcilerden aldıkları ilham, 'başarabilirim' algısının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Proje ayrıca Çevrimiçi Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti ile COVID’19 sürecindeki tedbirlere uyum sağlamaktadır.
 
Proje detayına ulaşmak için: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-TR01-KA204-093670

KOLIBRI KUŞLARI Projesi