• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: COOPERATION FOR INTEGRATION UNDER FINANCIAL INCLUSION OF CURRENT REFUGEES AND NEWCOMERS

Proje Süresi: Proje Başlangıcı: 01.04.2022, Proje Bitişi:01.10.2023

Hibe Adı: ERASMUS + YETİŞKİN EĞİTİMİ PROGRAMI (YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİKLİ ORTAKLIKLAR)

Refereans Numarası: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048627

Toplam Bütçe: 60.000€

GAÜN Bütçesi: 13.750€

Proje Ekibi: Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ (Yürütücü, Araştırmacı, Gerçekleştirme Görevlisi), Öğr. Gör. Dr. Burak BÜYÜKOĞLU (Yürütücü, Harcama Yetkilisi, Araştırmacı), Öğr. Gör. Şehnaz SAKICI (Araştırmacı)

Proje Özeti:

Mültecilerin mali sorunları düşünüldüğünde iki temel sorun ön plana çıkmaktadır. Birincisi, birçok mültecinin bankalara ve ilgili finansal hizmetlere erişimlerinin olmaması, ekonomik bağımsızlıkları açısından çok büyük bir engel oluşturmaktadır. Dolayısıyla çeşitli dolandırıcılıklara maruz kalan mülteciler ekonomiye tam olarak katılamamaktadırlar. İkincisi ise bu hassas grupların ihtiyaç duydukları finansal içermeyi geliştirmek için çok önemli bir bileşen olan finansal okuryazarlıktan yoksundurlar. Bu projenin amacı, genç-yetişkin mültecilerin tercihlerini ve beklentilerini belirlemek ve genel öncelikli konuları vurgulamak, en iyi uygulamaları çok ülkeli bir bakış açısıyla paylaşarak yasal çerçeveler ile fiili uygulamalar arasındaki temel boşlukları netleştirmektir. Ayrıca, çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri, araştırma projesinin pratik hedeflerine katkıda bulunacak ve uluslararası toplumun farklı kesimlerinde farkındalığı artıracaktır.

Proje Bilgi Sisteminde: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-TR01-KA210-ADU-000048627

 

 

COOPERATION FOR INTEGRATION UNDER FINANCIAL INCLUS