• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: "Are Interpersonal Conflict Management and Dispute Resolution Skills Important Predictors of Academic Success"
 
Hibe adı:  SSHRC Explore Grant Application
 
Proje içerisindeki durumumuz: Proje ortağı
 
Süre (ay): 12 ay
 
Başlangıç ve bitiş tarihleri: Haziran 2020 - Haziran 2021
 
Toplam bütçe: 3850 $
 
Gaziantep Üniversitesi Proje Yetkilisi (Yürütücü/ Koordinatör): Doç. Dr. Fulya TÜRK
 
Ortaklar: Kanada York Üniversitesi Ekonomik Bölümü Dr. Selçuk ÖZYURT
 
Projenin amacı: Bu projenin amacı, çatışma çözme ve anlaşmazlık çözümü becerileri ile akademik başarının ilişkisini incelemek ve çatışma çözme ve anlaşmazlık çözümü eğitiminin ergenlerin akademik başarıları üzerindeki etkilerini incelemektir.
 
Proje faaliyetleri: Proje Gaziantep ilinde yürütülecektir. Öncelikle ergenlerin çatışma çözme ve akademik başarıları ölçülecektir. Daha sonra ise, deney ve kontrol grubu belirlenerek sadece deney grubunda yer alan öğrencilere çatışma çözme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi verilecektir. Daha sonra ergenlerin çatışma çözme becerileri ve akademik başarıları tekrar ölçülecektir.
 
Projenin Beklenen sonuçlar:
  1. Çatışma çözme ve anlaşmazlık çözümü becerileriyle akademik başarı arasındaki ilişkinin ortaya konması.
  2. Çatışma çözme ve anlaşmazlık çözümü eğitiminin akademik başarıya etkisinin ortaya konması.

Akademik Başarı Araştırma Projesi