• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

H2020 – Marie Sklodowska-Curie Eylemleri
Avrupalı Araştırmacıların Gecesi
 
Gaziantep Üniversitesi Yürütücü Ekip:
Dr. Öğr. üyesi Nida PALAMUT KOŞAR - Nizip Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem KOŞAR - Nizip Eğitim Fakültesi
Şehnaz SAKICI - GABAM Proje uzman
 
Amaç:
Avrupalı Araştırmacıların Gecesi – araştırmacıları genel halkla yakınlaştırmayı ve araştırmacıların vatandaşların günlük yaşamları üzerine çalışmasının etkisini kavratmayı sağlayarak ve genç insanların araştırma kariyerlerine başlamasını cesaretlendirerek; araştırmacıların halk nezdinde tanınırlığını desteklemeyi hedefler.
 
Kapsam:
Avrupalı Araştırmacıların Gecesi yıllık olarak, tipik olarak Eylül aynın son Cuma gününde başlayarak, gerçekleştirilir ve özellikle de genç insanlara ve onların ailelerine yönelik olarak araştırma kariyerlerinin teşviki için Avrupa genelinde halka açık ve bir medya etkinlik fırsatıdır. Desteklenen ana etkinlikler iki tam güne kadar sürebilir: etkinlikler Cuma günü başlayabilir ve ertesi gün devam edebilir. Ayrıca, Eylül ayındaki etkinlikten önce; ilkbaharda veya yaz mevsiminde ön etkinlikler de düzenlenebilir.
 
Etkinlikler, özellikle öğrencilere ve ilkokul öğrencilerine özel bir odaklanma ile – bilimsel arka planlarının düzeyine bakılmaksızın – insanlara hitap ederek ve onları cezbederek genel halka odaklanır.
 
Etkinlikler, özellikle genç izleyicilere hitap ederken, eğitim yönlerini eğlence ile birleştirebilir. Etkinlikler çeşitli biçimlerde olabilir; örneğin: eller kullanılarak yapılan deneyler, bilim gösterileri, benzetimler, tartışmalar, oyunlar, yarışmalar, küçük sınavlar vb. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2018’i ‘Avrupa Kültürel Miras Yılı’ olarak belirledi. Bunun bir sonucu olarak, başvuranlar etkinliklerinde – uygun olan yerlerde – kültürel miras ile ilgili etkinlikleri dahil etmeye cesaretlendirilirler.
 
Uygun yerlerde, – bilimsel bilgi tabanını geliştirmek amacıyla formel eğitim ve informel bilim eğitimini cesaretlendirmek için – eğitim kurumları ile temasa geçmeye çalışılmalıdır.
 
Beklenen Etki:
  • Araştırma ve yenilikçiliğin öneminin genel halk arasında artırılmış farkındalığı ve onun kamu fonlanmasına yönelik daha olumlu genel tutum
  • Araştırmanın topluma getirdiği ana yararların daha iyi anlaşılması
  • Araştırmacılar ve meslekleri hakkındaki basmakalıp düşüncelerin azaltılması
  • Uzun vadede, araştırma kariyerlerini seçen insanların sayısının artırılması
  • Avrupa Birliğinin genel halk arasında daha iyi anlaşılması

MERSCIN Projesi