• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: Extending The Boundaries In Education

Projenin Süresi: 30/11/2021- 20/11/2023

Hibe Adı: KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education

Toplam Bütçe: 112.244 Euro

GAÜN Payı: 13.241 Euro

Proje Ekibi: Doç. Dr. Mehmet Bardakçı, Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Doç. Dr. Melike Özyurt, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Agac

Proje Özeti:

6 ülkeden 7 eğitim kurmunun ortaklığında yürütülen projenin amacı öğretmenlerin teknopedagojik yeterliklerini geliştirmektir. Bu kapsamda projede web 2 araçlarının kullanımına ve güncel eğitim yaklaşımlarına yönelik uygulamalı eğitimlere yer verilmektedir.Proje sonucunda öğretmen el kitabı ve eğitim videolarının oluşturulması planlanmakta, proje çıktılarının okullarda mesleki gelişime yönelik öğretmen eğitim programlarına ve öğretmen yetiştirme programlarına entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Proje Ortakları:

Koordinatör:

Odda upper secondary school/ Norveç

 

Ortaklar:

Gaziantep Anadolu Lisesi/ Türkiye

Euphoria Net Srl/ İtalya

Educacıón Secundarıa Rodolfo Llopıs/ İspanya

Gaziantep Üniversitesi/ Türkiye

Kedainiai Sviesioji Gymnasium/  Litavanya

Gymnasio L.T. Chalkis/ Yunanistan

Project Number: 2021-1-NO01-KA220-SCH-000032490