• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Projenin adı: Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar
 
Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri:  1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2019
 
Projenin Referans numarası:  2017-1-TR01-KA202-045709
 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ - GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü
 
Proje bütçesi: 237.665 Avro
 
Proje detayları:
 
Dünya nüfusu hızla büyüyor. Artan nüfusun gıda taleplerini karşılamak için gıda üretimi hızla artmalıdır. Diğer yandan artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılamak için gıda kayıplarını azaltmak çok önemli hale gelmiştir. U.N. Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, yılda yaklaşık 1.3 milyar ton gıda ziyan edilmekte ya da kaybedilmektedir. Bundan dolayı hasat sonrası kayıpların azaltılması kritik bir konu haline gelmiştir.
Hasat sonrası (gıda tedarik zinciri) zinciri, tarladan nihai perakende pazarına kadar bir dizi aşamadan (Saha, depolama, paketleme, dağıtım, pazarlama) oluşmaktadır. Kayıplar zincirin her aşamasında meydana gelmektedir. Taze meyve ve sebzelerde kayıp oranı gelişmiş ülkelerde% 4 ile% 25 arasında, gelişmekte olan ülkelerde ise% 21 ile% 47 arasında değişmektedir. Verimsiz hasat ve ulaşım nedeniyle; depolama ve paketleme için zayıf teknolojiler; çok fazla farklı aktörün katılımı; ve zayıf altyapı, gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla kayıplar daha yüksektir.
Türkiye'de hasat sonrası yönetimi Gelişmiş ülkelerden uzaktır. Gıda tedarik zincirindeki kayıplar temel olarak hedef grupların geleneksel yöntemleri, alışkanlıkları ve uygulamaları ile ilişkilidir ve bu grup için akıllı, en son yenilikçi ve gelişmiş MEÖ materyallerinin olmaması da söz konusudur. Buna ek olarak, "Erasmus + yatay ve Mesleki Eğitime özel öncelikler" de iş temelli öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan ve hedef gruplar için yenilikçi eğitim materyalleri oluşturmayı amaçlayan Mesleki Eğitim İş ortaklıkları geliştirmenin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği ve yeterlilikleri artırmanın kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır.
Gıda tedarik zincirindeki kayıpları azaltmayı hedefleyen projede, yeni, yenilikçi mesleki eğitim materyalleri ile en yüksek ihracat değerine ve en yüksek kayıp oranına sahip ülkemiz için 4 ürün (Şek, kiraz, domates, üzüm) en fazla önemle seçilecektir.
Proje konsorsiyumunun dört uzmandan belirli uzmanlığa sahip 8 ortağı vardır. Bu çok taraflı şemsiyeyi yaratarak; Bu kuruluşlardan uzmanların yardımıyla çeşitli somut çıktılar geliştirilecektir. Proje, tarım ürünleri, gıda araştırmaları, gıda teknolojileri, gıda kalitesi ve eğitim faaliyetleri alanındaki kamu kurum ve kuruluşlarından biri olan CRIFFC tarafından koordine edilecektir. Gençlere ve üniversite öğrencilerine, çalışanlarına eğitim vermektedir ve AB projeleri deneyimi vardır (AB, ERASMUS +, HORIZON 2020, FAO).
Diğer çekirdek ortaklar şunlardır:
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (GDAR, Türkiye),
- Gaziantep Üniversitesi (Türkiye),
-ISEKI-Gıda Derneği (IFA, Avusturya),
-Gıda ve Konserve Endüstrisi için Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC, İspanya),
-Dunerea De Jos Üniversitesi (UDJ, Romanya),
-Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. (TARIMAŞ, Türkiye)
-Bursa Ticaret Borsası (BCE, Türkiye)
 

Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması Projesi