• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: TIMELINE TRAVEL: MİMARİ TARİH ÖĞRENME VE ÖĞRETİM İÇİN BİR ALTERNATİF ARAÇ
Başlangıç tarihi: 01-09-2017
Bitiş tarihi: 31-08-2019
Proje Referans Numarası: 2017-1-TR01-KA203-046818
Bütçe: 195.197 Avro
Program: Erasmus+ KA2 Stratejik ortaklık yükseköğretim
 
Yürütücü Ekip: Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZGÜLEŞ (Mimarlık Fakültesi), Ulusal Ajans İletişim kişisi Şehnaz SAKICI (GABAM)
 
Özet
Mimari tarih dersleri genellikle lisans mimarisi öğrencilerinin "en az eğlenceli derslerinden" biri olarak tanımlanmaktadır. Çoğu, binaların geçmişlerini öğrenmek ve orijinal bağlantılar oluşturmaktan, analojileri keşfetmekten veya tarih ile onunla gelişen mimari arasında bağ kurmaktan çok inşaat tarihlerini, yapıtçılarını veya stillerini ezberlemek için kendilerini zorlamış hissediyorlar.
Konvansiyonel mimari tarih öğretim modelleri, görsel öğrenmeye eğilimli mimarlık öğrencilerinin bilişsel kapasitelerinin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle, bu proje, zaman çizelgesi ve haritanın yardımıyla görsel bilinci tetikleyecek alternatif bir mimari tarih öğretim ve öğrenme aracı (Zaman Çizelgesi Seyahat) yaratmayı amaçlıyor. Bir web sayfasından erişilebilen bu araç, hem bir e-öğrenme platformu olarak hem de bir öğretim / öğrenim / araştırma arkadaşı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanacaktır.
Zaman Çizgisi Seyahat başlangıçta iki tarihi kent için hazırlanacaktır: Türkiye, İstanbul ve İtalya, Ravenna. Buna göre, projenin birincil hedef grupları HE öğrencileri ve mimarlık tarihi öğretmenleri; yaklaşık 150 öğrenci, ortak kurumlardan 100 akademisyen ve Avrupa'daki 150 mimarlık tarihçisidir.

Bu projenin bir başka amacı da, Avrupa vatandaşları arasında şehirleri ve ülkeleri ile ilgili kapsamlı mimari öyküler içeren kültürel ve tarihsel bir farkındalık yaratmaktır. Bu aracı bir K12 öğrencisinden yaşlı kitleye geniş kitleler için erişilebilir ve kullanımı kolay hale getiren proje, proje web sitesinden neredeyse her şahsa ulaşmayı hedeflemektedir ve mimari öğrenme ve keşfetme için küresel bir araç olma yönünde iddialıdır. Bu projenin bir diğer önemli amacı ve uzun vadeli yararı, Zaman Çizelgesi Seyahatini yakın gelecekte tarih, sanat tarihi, arkeoloji veya şehircilik gibi diğer alanlara uyarlanabilmesi için esnek bir şekilde geliştirmektir. Böylece, projenin etkisi ve AB yararı daha büyük olacaktır.
Proje, Roma, Berlin, Atina veya Londra gibi diğer tarihi şehirler için yarı otomatik olarak mimari geçmiş veri tabanları oluşturabileceği için oldukça yenilikçidir. Veri görselleştirme gücü, öğrenme hızını önemli ölçüde artıracağından, akademide kendi mıknatısını yaratacaktır.
Projenin beklenen etkisi hem öğrenciler hem de eğitmenler için önemli bir ilerleme, mimari öykü öğrenme kapasitesi ve coşku, yeni yorumlar ve analiz yapma yeteneğidir. Her ikisi de mimari tarih incelemesinde zaman ve enerjiden tasarruf edeceğinden araştırma kapasiteleri artacaktır. Bir başka önemli etki, öğrencilerin mimarlık tarihini kendi başlarına ve öğretim görevlisine ihtiyaç duymadan öğrenme ve öğrenme yeteneğidir. Zaman Çizelgesi Seyahat, şehirlerin mimari geçmişlerini keşfetmek için bir arkadaş olarak kullanılabilir veya görsel bir günlük gibi diğer kullanımlar için uyarlanmış olduğundan her bireye yerel, bölgesel, Avrupa ve uluslararası düzeyde ulaşmayı amaçlamaktadır.
 
Proje ortakları: İtalya’dan Bologna Üniversitesi, Polonya’dan Beşeri ve Ekonomi Bilimler Üniversitesi (AHE) ve İstanbul’dan Yeditepe Üniversitesi
 

Timelinetravel tool için: http://www.timelinetravel.net

Hazırladığımız e-öğrenme ders videolarını YouTube kanalımızda izleyebilir ve Timeline Travel’I sosyal medyada takip edebilirsiniz:  

Instagram: timelinetravelproject

Twitter: TimelineTravelP

Facebook: timelinetravelproject

Dilerseniz projenin web sitesini ziyaret ederek projenin detaylarını ve ekibini daha yakından tanıyabilirsiniz.