• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: Barış Diyaloğu Kampus Ağı: Göçmenler Ve Ev Sahibi Toplumun Gençleri Arasında Olumlu Tutum Geliştirilmesi
 
Hibe Adı: : 2017 EU Erasmus Plus- KA2 Coorporation for Innovation and the Exchange of Good Practices
 
Toplam Bütçe: 181.418,00 EUR
 
GAÜN Payı: 33.333,00 EUR
 
Koordinatör: Koç Üniversitesi
 
Proje Ortakları:
 1. Gaziantep Üniversitesi
 2. Rotterdam Erasmus Üniversitesi (Hollanda)
 3. Bologna Üniversitesi (İtalya)
 4. Algarve Üniversitesi (Portekiz)
 5. Humboldt Üniversitesi (Almanya)
Proje Amacı Bu proje, Avrupa'da ve Türkiye'de, önyargıların üstesinden gelmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve kültürlerarası iletişim yoluyla toplumsal entegrasyona yardımcı olmak için, pozitif tutumlarla göçmenlere yaklaşan, daha barışçıl bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Proje Faaliyetleri:
 1. Fikri çıktı O1 Her üniversitede en az 150 göçmen/ev sahibi öğrenci ile yüz yüze mülakat/online anket yapılarak analizleri tamamlanacaktır.
 2. Fikri çıktı O2 İhtiyaç analizleri, istatistikler ve var olan politikalar doğrultusunda bir strateji raporu oluşturulacaktır.
 3. Fikri çıktı O3 . Dersin içeriğini oluşturacak fakülte de bu kampa katılacaktır. Kamp bittiğinde, bu fakülte, birinci kamptan çıkan final raporu, ihtiyaç analizleri ve strateji belgesine göre online dersin içeriğini oluşturacaktır. Ayrıca Barış Elçilerinin kendi üniversitesindeki öğrenci gruplarını eğitirken kullanacakları araç-gereçleri hazırlanacaktır.
 4. 2 yıllık proje süresince Barış Elçileri, proje koordinatörüne, iyi uygulamaları hakkında düzenli olarak rapor verecektir. Projenin final safhasında, Kamp 3’ten sonra, bu iyi uygulamalar her üniversiteden gelen bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Kazanan grup, tecrübe/bilgi paylaşmak ve kapasite geliştirmek için, partner üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle bir haftalık çalışma ile ödüllendirilecektir. Projenin final çıktısı olarak Barış Diyaloğu Kampüs Ağı En iyi Uygulama Rehberi ortaya çıkacaktır.
 5. Ulusötesi toplantıların gerçekleştirilmesi
 6. Çoğaltıcı etkinlik faaliyetleri
 7. Sürdürülebilirlik, etki ve yaygınlaştırma faaliyetleri
Proje Sonuçları: Bu amaçları gerçekleştirme maksadı ile ( her üniversiteden 4 Elçi olmak üzere ) 24 Barış Elçisi,  problem çözme, eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışma ve çatışma durumlarında acil çözüm geliştirme gibi yeteneklerinin gelişimi için, proje kapsamında 2 yıl boyunca eğitim alacaklardır. Eğitimler hem online formda hem de kamp şeklinde düzenlenecektir. İstanbul, Rotterdam, Bologna olmak üzere 3 şehirde kamp yapılacak ve her kamp 5 gün sürecektir. Birinci kampta ‘Eğitmen’ olarak eğitilecek Barış Elçileri, kendi üniversitelerindeki öğrenci gruplarını bilgilendirerek, bir Barış Kulübü oluşturacaklardır. Projenin bir diğer çıktısı, her ortak üniversitedeki tüm öğrencilere sunulan bir online kursun oluşturulmasıdır. Bu dersin müfredatı bir ihtiyaç analizi ve birinci Kamp’ın nihai raporu temel alınarak tasarlanacaktır. Projenin final çıktısı olarak Barış Diyaloğu Kampüs Ağı En iyi Uygulama Rehberi ortaya çıkmıştır.

Barış Diyaloğu Kampüsü Ağı Projesi