• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Projenin Adı: EYE - Girişimcilik, Gençlik ve Çevre Projesi
 
Hibe Makamı: Avrupa Birliği Erasmus Plus KA205 - Gençlik için Stratejik Ortaklıklar
 
Projenin referans numarası: 2020-2-ES02-KA205-015303
 
Proje süresi: 20 ay
 
Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri: 2020-09-01 / 2022-04-30
 
Toplam bütçe: 55.208 Avro
 
GAUN Payı: 9.560 Avro
 
Koordinatör Kurum: AEGARE (İspanya)
 
Diğer ortaklar: Associação Sójovem das Saibreiras , GIP-FCIP de Normandie, HORIZONTE XXII
 
Proje ekibi: Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN, Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK, Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÇAYIRAĞASI, Öğr. Gör. Şehnaz SAKICI
 
Projenin kapsamı: Proje, 18-35 yaş aralığındaki gençlerin “yeşil” iş fikirlerini nasıl üretip uygulayacakları ve kendi KOBİ / Start-up'larını nasıl yaratacakları konusunda gerekli beceri ve araçları edinmelerini sağlamayı ve eğitmeyi amaçlamaktadır.
 
 
Projenin web sitesi için: http://www.eyeerasmusproject.org/

EYE Projesi