• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: TÜRKİYE VE AVRUPA'DA MÜLTECİ KADINLARININ REHABİLİTASYON VE SOSYAL ENTEGRASYONU İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
 
Başlangıç tarihi: 01-09-2016
 
Bitiş tarihi: 31-08-2018 (Proje, 11 Şubat 2019 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.)
 
Proje referans numarası: 2016-TR01-KA204-033919
 
Bütçe: 198.060 Euro
 
Yürütücü Ekip: Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ (Fen Edebiyat Fakültesi), Doç. Dr. Sevilay ŞAHİN (Eğitim Fakültesi), Ulusal Ajans İletişim kişisi Şehnaz SAKICI (GABAM)
 
Özet
 
Günümüzde dünyanın en önemli ve en büyüyen problemlerinden biri göç etmektir. Göç hareketleri sadece mültecileri değil yöre halkını da etkilemektedir. Diğer yandan kadın mültecilerin entegrasyon konusunda sorunları olduğu görülmektedir. Projenin amacı, topluma entegrasyon ve kamp dışındaki kadınların rehabilitasyonu için uygulanabilir bir model program üretmektir. Projemiz, aynı zamanda küresel bir sorun olan göçmenler ve mültecilerin karşılaştığı sorunların ulus ötesi düzeyde çözümünü bulmayı amaçlamakta ve özellikle kadın göçmenlerin yaşam standartlarının artırılmasını amaçlamaktadır. Proje faaliyetleri üç aşamalı olarak uygulanmaktadır; rehabilitasyon, Mülteci Hakları ve Sosyal Entegrasyonla İlgili Bilgilendirici Faaliyetler.
Ana faaliyetlerin bazıları şunlardır:
- Mülteci kadınlar için sorun ve ihtiyaçların analiz edilmesi,
- Tecrübe paylaşımı, ziyaret kurumları vb. için uluslararası toplantılar
- Mülteci kadınlar için potansiyel eğitimciler için eğitim programı ve atölye çalışması - Mültecilerin hakları konferansları
- Rehabilitasyon faaliyetleri,
- Mülteci kadınlar için toplumsal entegrasyon ve maddi destek aracı olarak sanat dersleri.
Proje, yedi ülkenin (Türkiye, Yunanistan, Romanya, Polonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti ve Arnavutluk) işbirliğiyle düzenlenmektedir.  Proje kapsamında özellikle mültecilerle ve kadınlarla çalışan örgütler seçilmiştir. Proje süresi 24 aydır.
Projenin tahmini sonuçları;
- Topluma entegrasyon ve kamp dışındaki kadınların rehabilitasyonu için uygulanabilir bir model ve eğitim programı. Bu program, ortak ülkelerdeki mültecilere uygulanabilir.
- Katılımcıların rehabilitasyonu tamamlanacak - katılımcıların çalışma hayatına katkıları ve bu katkı ile kendi mali hayatlarını sürdürmeleri sağlanacaktır. 
- Mülteci kadınların mevcut durumu hakkında çalışmalar yaparak akademik çalışmalar yapılacaktır.
 
Proje ortakları: IMKA (Letonya), Association of Psychosocial Rehabilitation Albania (Arnavutluk), AHE Üniversitesi (Polonya), GLAFKA (Çek Cumhuriyeti), Institute Of Entrepreneurship Development (Yunanistan), ARCA (Romanya)