• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim! - Web sitesi: http://youth4city.gantep.edu.tr/
 
Sosyal medya: youth4city
 
Hibe adı: KA347 – Gençlik Diyaloğu Projeleri
 
Projenin referans numarası: 2020-1-TR01-KA347-083976
 
Süre (ay): 9
 
Başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.09.2020-31.05.2021
 
Toplam bütçe: 32.560 Avro
 
Gaziantep Üniversitesi Proje Yetkilisi (Yürütücü/ Koordinatör): Doç. Dr. Eren ÖZCEYLAN - Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZPOLAT - Dr. Öğr. Üyesi Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY
 
Ortaklar: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi
 
Projenin amacı: Bireylerin en önemli yaşam alanlarından biri olan kent ve kent kalkınması, katılımcı ve kapsayıcı politikalarla yönetilerek ülke kalkınmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Toplam nüfusun ağırlıklı olarak  kentlerde bulunduğu göz önüne alındığında kentin yönetiminin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması kent refahını artıracak ve kapsayıcı politikalarla kentin sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip olmasını sağlanacaktır.
 
Proje faaliyetleri: Faaliyetler şu şekildedir:
  1. Kentlerde Söz Sahibi Gençler Çalıştayı: Bir eğitim ve çalıştay planından oluşmaktadır. Kent ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri oluşturulacaktır.
  2. Gençler Karar Alıcılarla Buluşuyor: Kentsel Sürdürülebilirlik Paneli: Proje sonuçlarının tartışılacağı bir panel gerçekleştirilecektir.
  3. Kentim için Meclisteyim: Seçili öğrencilerle proje sonuçlarını paylaşmak üzere TBMM ziyareti yapılacaktır.
  4. 9 Mayıs Avrupa Bilgi Günü: Üniversitesi AB günü kutlaması organize edilecektir.
 
Projenin Beklenen sonuçlar: Projenin çıktıları ile sürdürülebilir kent farkındalığının oluşturularak, gençlerin bu farkındalığa katkıda bulunması ve gençlerin yerel yönetime demokratik katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Yerel düzeyde etkili olan üniversite, belediye ve mimarlar odası arasındaki işbirliği ile projenin daha etkin ve verimli olması sağlanacaktır
 

Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim