• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1 Eylül 2017 – 31 Ağustos 2019
 
Projenin Referans Numarası: 2017-1-SK01-KA201-035313
 
Proje Bütçesi: 99.850 Avro
 
Proje yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZYURT – GAÜN Eğitim Fakültesi
 
Projenin Detayları:
 
 
WISH projesi, Romanya ve Türkiye'den iki üniversite (Eğitim Fakülteleri) ve Slovakya, İspanya ve İtalya'dan üç Lise içermektedir. Tüm ortaklar, özellikle sosyal dışlanma riski olan öğrencilerle (geleneksel öğretme yönteminin artık etkili olmadığı) ve iki temel ortak gereksinimi olan öğrencilerle ilgili karmaşık eğitim ortamları ile karşı karşıyadırlar.
 
Proje, çok yenilikçi bir öğrenme stratejisine odaklanmaktadır. Projenin odak noktası, 21. yüzyıl becerilerini proje tabanlı bir öğrenme (PBL) yaklaşımıyla geliştirmektir. Proje kapsamında öğretmenler, belirli konularda eğitimler alacak ve proje konularında müfredat dışı ve ders dışı etkinlikler hazırlayacak ve öğrenciler, bilgi ve beceri kazanacakları bir Proje Tabanlı Öğrenme (PDÖ) yaklaşımı kullanarak okullarında farkındalık yaratmak için Sosyal İçerme Projeleri (SIP) yazacak ve uygulayacaklardır.
 
Katılımcı 3 okuldan yaklaşık 200 kişi projeden ortalama olarak aktif olarak faydalanacaktır. Üniversiteler, projelerinde pilot çalışmalarını iki tane daha yüksek okulda gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar. Bu, doğrudan katılımcılar ve öğretmenler, uzmanlar / öğretim görevlileri, politika yapıcılar, bölgesel politikacılar, medya temsilcileri, müdürler, eğitimciler ve diğer paydaşlar da dahil olmak üzere 3000'e yükselecektir. Ayrıca, katılan iki üniversite projenin çıktılarını ders materyallerine entegre etmeyi planlamaktadır ve bu da yılda yaklaşık 600 lisans üniversite öğrencisine fayda sağlayacaktır.
 
Proje ortakları:
 
- Institut Guillem Catà
- GAZİANTEP UNİVERSİTESİ
- I.I.S. GRANDIS
- UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
 

 

Kapsayıcı Bir Okul Mirası İçin Çalışma Projesi