• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için, Mesleki Güvenlik ve Sağlık üzerine Uygulanabilir bir Müfredat Oluşturma Projesi

 

Hibe programı: Avrupa Birliği (AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı) Erasmus Plus KA2 Mesleki Eğitim

 

Projenin Referans Numarası: 2017-1-TR01-KA202-045736

 

Süresi: 24 ay (1 Eylül 2017 – 31 Ağustos 2019)

 

Bütçesi: 172.000 Avro

 

Yürütücü ekip: Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAHAN (Oğuzeli MYO), Öğr. Gör. Filiz ÇAYIRAĞASI Öğr. Gör. Günbala GÜVEN, Öğr. Gör. Derya ÇEVİK TAŞDEMİR, Ulusal Ajans İletişim Kişisi Şehnaz SAKICI (GABAM)

 

Amacı: Proje kapsamında uluslararası ortaklar ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği üzerine çalışan Suriyeli iş adamları da dahil olmak üzere, profesyonellere yönelik mevzuatlar esas alınarak, uluslararası düzeyde uygulanabilir bir müfredat ve e-öğrenme modülünün hazırlanması amaçlanmıştır.

Faaliyetler: Proje kapsamında uluslararası düzeyde, iş sağlığı ve güvenliği üzerine anket çalışmaları yapılacak, bu doğrultuda ortak ülkelerde, ülke raporları hazırlanacak, raporlar ve ihtiyaç analizine uygun olarak profesyoneller için iş sağlığı ve güvenliği üzerine uluslararası bir müfredat, mobil aplikasyon ve e-öğrenme platformu hazırlanacaktır.

 

Proje ortakları: FVZ Novo Mesto (Slovenya), FEVEC (İspanya), ARDA Beratung GmbH (Almanya), WSBINOZ (Polonya)