• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy: e-FLIP

Projenin Süresi: 30.11.2021- 30.11.2023 (iki yıl)

Hibe Adı: KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Toplam Bütçe: 218 589 Euro

GAÜN Payı: 38 582 Euro

Proje Ekibi:  Doç. Dr. Melike Özyurt (Yürütücü), Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Doç. Dr. Mehmet Bardakçı, Doç. Dr. Emrah Cinkara, Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı, Celal Dikici, Kenan Bayrak

Proje Özeti:

7 ülkeden eğitim kurumları ile yürütülen projenin amacı, öğretmenlerin tekno-pedagojik yeterliklerini geliştirmekle birlikte uzaktan eğitimin dinamiklerine uygun bir öğretim modeli geliştirirek bu modelle uyumlu öğretmen eğitim modülü ve dijital platformunu oluşturmaktır. Proje çıktılarının öğretmen eğitiminde ve öğretmen yetiştirmede kullanılması planlanmaktadır.

Koordinatör:

Sukromná stredna odborna skola Pro scholaris (E10145956 - Slovakia)

Ortaklar:

EBB Europass Berlin Beratungsbüro GmbH (E10233216 - Germany)

CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION (E10233158 - Greece)

GAZIANTEP UNIVERSITESI (E10203447 - Turkey)

I.I.S. GRANDIS (E10073272 - Italy)

Institut Guillem Catà (E10066760 - Spain)

City of Reykjavik Skóla og fristundasvið (E10063650 - Iceland)

Project Number: 2021-1-SK01-KA220-VET-000034712