• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi 2022 yılı Avrupa Birliği Projelerine İlişkin Bilgi Notu

 

 

2022 yılı itibariyle projelerimiz,

 

* 2022 yılı itibariyle yürütülen proje sayımız 16, tamamlanan proje sayımız 6'dır. 2022 itibariyle toplam 20’den fazla ülkeyle ortaklıklarımız mevcuttur. Ortaklarımız ile olan tüm projeler toplam bütçesi olan 2.511.197 Euro içerisinde Gaziantep Üniversitesi olarak 2022 yılı için ortalama 520.000 Euro yani ortalama 13.500.000 TL'lik bir bütçemiz bulunmaktadır.

 

 

2021 yılı itibariyle projelerimiz,

 

* 2021 yılı itibariyle yürütülen proje sayımız 18, tamamlanan proje sayımız 5'dir. Gaziantep Üniversitesi olarak her yıl ortalama 10 milyon TL'lik bir bütçe havuzumuz bulunmaktadır.

 

2020 yılı itibariyle projelerimiz,

 

* 2020 yılı itibariyle yürütülen proje sayımız 20, tamamlanan proje sayımız 8'dir. Gaziantep Üniversitesi olarak her yıl ortalama 10 milyon TL'lik bir bütçe havuzumuz bulunmaktadır.

* 2019 yılında devam etmiş 15 adet, tamamlanan 6 adet projemiz bulunmaktadır.

 

2019 yılı itibariyle yürütülen projelere baktığımızda,

* 2018 yılında başlayan bir tanesi Erasmus Plus KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim, bir tanesi de Horizon 2020 olmak üzere 2 projeyi; 2017 yılında başlayan ve halen devam eden 8 adet Erasmus Plus projesini 2019 yılı itibariyle de yürütmeye devam etmekteyiz.

* 2019 yılında Mayıs ayında başlayan Danimarka merkezli bir proje ortaklığımız bulunmaktadır. Proje 2020 yılında koordinatör değişikliği nedeniyle devredilmiştir.

* 2017 yılında başlayan ve 2019 yılı itibariyle de devam eden projelerimiz ise 31 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

 

2018 yılı itibariyle tamamlanan bir adet Erasmus Plus projemiz haricinde ve yeni kabul edilen 2 adet Erasmus Plus ve Horizon 2020 projemiz dahil olmak üzere tüm projeler devam etmektedir. Projelerin toplam bütçesi 1.396.166 Avro'dur. Devam eden bu projeler içerisinde ortak olduğumuz 5 proje, yürütücüsü olduğumuz 4 proje bulunmaktadır. 

 

2017 yılı itibariyle Avrupa Birliği Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında 5'i Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) koordinatörlüğünce yürütülmekte olan toplam 8 adet Erasmus Plus projesi bulunmaktadır. Bu projeler 2019 yılı itibariyle de devam etmektedir.

* Bu projelerden 4 tanesi doğrudan koordinatörü, konsorsiyum yürütücüsü ve başvuru sahibi olduğumuz projeler olup;

* 4 tanesi ise konsorsiyum içerisinde partner olarak yer aldığımız ortaklık projeleridir.

* 2017 yılı için yürütülen projelerin bütçesi toplam 1.921.000 Avro'dur. Ortak olduğumuz projeler haricinde GAÜN payı yaklaşık 700.000 Avro'dur.

 

2017 yılı itibariyle başvuru ve kabul oranlarına bakıldığında, Erasmus Plus Hibe Programı KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında yer alan gençlik dışında tüm alt başlıklar altında (yetişkin eğitimi, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim) proje yürüten tek üniversiteyiz. 2018 yılı itibariyle kabul Erasmus Plus Mesleki Eğitim kapsamında kabul edilen ve en fazla bütçe alan ilk 3 kurumdan biriyiz.

 

2017 yılı için yürütülen projelerin toplam bütçesi 1.921.000 Avro'dur. Doğrudan yürütücüsü olduğumuz projelerin bütçesi (ortak olduğumuz projeler hariç) 701.000 Avro'dur.

 

Tüm bu projeler ulusötesi ortaklar yoluyla yürütülmektedir. Tüm projelerde toplam ortak sayımız Türkiye dahil 20 ortağı geçmiştir. 

 

** Yürütülmekte olan ve tamamlanan projeler listesi ile ilgili olarak lütfen web sayfamızın "PROJELER" bölümünü ziyaret ediniz.

 

Ayrıca Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi olarak yürütülmesine destek verdiğimiz ve Avrupa Birliği Hibe Programları dışında kalan 1 adet projemiz bulunmaktadır. (yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmemiştir)

 

 

Research study on access of refugee youth to vocational training and labour market opportunities in south-eastern Turkey

Gaziantep Üniversitesi

The UN Refugee Agency

2022-SOG-CBP-02

Nisan 2022 – Mart 2023

Göç Enstitüsü