• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2019 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen “Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen” isimli Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğündeki proje kapsamında Gaziantep, İstanbul illerinde, Portekiz, İspanya, Litvanya ortaklarımızın bulunduğu illerdeki kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek mültecilere verilen hizmetler ve sunulan kaynakların kullanımı noktasında karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş olup bu tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentilerini karşılamak amacıyla bir “Eğitim Modülü” oluşturulmuştur. Bu modülün oluşturulmasından sonra Proje Koordinatörlüğümüz, yerel ortaklarımız KAYRA ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK sürekli eğitim merkezi iş birliğiyle odak grup çalışmaları yapıldı. 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında GASMEK Bünyesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi ve Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisinde yaklaşık olarak 10’ar kişilik dört odak grup üzerinde Eğitim Modülü uygulamaları gerçekleştirildi. Bu uygulamada ortak insanî değerlere vurgu yaparak bir arada yaşama, kuralları tanıma ve tanıtma çalışması hedeflendi. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye ve ortak Avrupa ülkelerinde bu modülün en geniş biçimde hedef kitleye ulaştırılmasıdır.

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çapan, bu proje ile mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmak, mültecilerin bu topluluk içerisinde kalıcı olduklarını anlatabilmek ve benimsemelerini sağlamak ve bu noktada bir topluma mensup olan insanların aidiyet duygusu içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanırken ve kullanırken tüm toplumun menfaatlerini gözetmesini sağlamak, ortak insani değerler ve kaynakların (sosyal alanlar, su, hijyen, kanalizasyon gibi) verimli ve etkin kullanımına yönelik yetişkin eğitimleri hedeflendiğini belirttti ve şunları söyledi: “Projemiz  mülteci nüfuslarının yoğun olarak yaşadığı kentlerde sosyal ve kültürel hizmet veren kurum ve kuruluşların karşılaştığı sorunlara kalıcı, uygulanabilir ve geliştirilebilir çözümleri sağlamak amacındadır. Bu nedenle daha önce uygulanmayan bir biçimde sorunun her iki muhatabı olan kurum, kuruluş yetkilileri ve mültecileri çözümün kendisi olarak almayı hedeflemektedir.  Buradan hareketle sosyal ve kültürel hizmet sağlayan ve geniş bir yelpazede yer alacak olan kurumlarla (Belediyeler, okullar, hastaneler göç idaresi vs.) ve bunların yetkilileriyle görüşülerek karşılaşılan sorunlarla ilgili veriler toplanması çalışmaları yapılmıştır.”