• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Sustainable, Digital, and Smart Humanitarian Logistics in Disaster Relief Operations

Proje Adı: Sustainable, Digital, and Smart Humanitarian Logistics in Disaster Relief Operations

Proje Süresi: 01/10/2023 - 31/12/2024

Proje Kodu:  101127321

Toplam Proje Bütçesi:  55,000.00 Euros, GAÜN Bütçesi: 55,000.00 Euros

Proje Ekibi: 

Prof. Dr. Eren ÖZCEYLAN  ( Yürütücü) 

Assoc. Prof. Dr. Süleyman METE (Koordinatör) 

Dr. Nur İNCETAHTACI GÜNAL ( Araştırmacı) 

Lect. Ayca ÖZCEYLAN (Araştırmacı) 

Proje Ortakları - Partnerleri: 

Coordinator – Gaziantep University, Türkiye

Partner#1 – Università della Svizzera italiana, Switzerland

Partner#2 – Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Partner#3 – Int. Uni. of Logistics and Transport in Wrocław, Poland

Partner#4 – Qatar University, Qatar

Partner#5 – Logistics Association, Türkiye

Partner#6 – Bonyan Organization, Türkiye

Proje Özeti: 

SMARTLOG4DIS, sürdürülebilir, dijital ve akıllı insani yardım lojistiği alanında entegre bir ulusötesi program geliştirmeyi amaçlayan 2 yıllık uluslararası bir yüksek lisans programı olarak öngörülmektedir. Sürdürülebilir ve akıllı sektörel becerileri göz önünde bulundurarak insani yardım kuruluşlarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan geleceğe yönelik müfredat ve lisansüstü eğitim, projenin ana motivasyonudur.  

Proje, beş farklı üniversitenin (Gaziantep Üni.-GAUN, Uni. Della Svizzera Italiana-USI; Karlsruhe Ins. of Tech.-KIT, Int. Uni. Of Logistics and Transport in Wrocław-IULT, Qatar Uni.-QU) iki kurumun (Logistics Association-LA, Bonyan Organization-BO) desteğiyle yürütülmüştür. SMARTLOG4DIS projesi, uzmanlıkları birbirine uyan ve birbirini tamamlayan ortaklar tarafından teşvik edilen ve özel olarak hazırlanan tam entegre bir ortak Avrupa programı sağlayacaktır: Başvuru sahibi olan GAUN (Suriye sınırında), insani yardım faaliyetleri ve göç konusunda mükemmel eğitim vermesiyle tanınmaktadır; USI, insani yardım lojistiği alanındaki araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tanınmaktadır; KIT, afet yardım operasyonlarındaki operasyon araştırma kapasitesiyle ünlüdür; IULT, insani yardım alanında STK'lardaki mükemmelliğiyle tanınmaktadır; QU, Qatar Charity ve diğer küresel kuruluşlarla işbirliği içindedir; LA, Türkiye'deki en geniş lojistik derneğidir; BO, mülteci temelli afet yönetimi konusunda tanınmış bir STK'dır.Program 4 yarıyıl (120 AKTS) olarak düzenlenmiştir, bir yarıyıl bir ortakla geçirilmelidir ve her ortak tarafından bir STK seçilecektir.Daha spesifik olarak, beklenen bazı sonuçlar şunlardır: Daha spesifik olarak, beklenen bazı sonuçlar şunlardır: (1) beş ortak üniversite ve iki kurum arasında bir konsorsiyum anlaşması, (2) öğrenci başvurusu, kabulü, seçimi, izlenmesi ve performans değerlendirmesi için ortak prosedürler, (3) yeşil, sosyal ve dijital beceriler ve mikro-krediler dersleri de dahil olmak üzere müfredat ve (4) STK'lardaki stajlar. Sonunda, ortaklar akreditasyon kurumlarına ve EMJMD'ye başvurmayı planlamaktadır.

 

SMARTLOG4DIS - Sustainable, Digital, and Smart Hum