• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Soft Skills for Youth Employment

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA220-YOU-000087078

Proje Bütçesi: 120,000.00 Euro Gaün Bütçesi: 50.400 Euro

Proje Süresi: 24 ay (31.12.2022-31.12.2024)

Proje Ortakları:

Gaziantep Üniversitesi Türkiye (Yürütücü)

Youth Eurasia Türkiye (Partner)

Genista Research Foundation Malta (Partner)

Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk O Zdrowiu Polonya (Partner)

European Social Inovation Institute Belçika (Partner)

Partnerlerimiz gençlik derneği, araştırma fonu, inovasyon merkezi ve üniversite gibi farklı alanları kombine eden bir yapılanmaya sahiptir. Tüm partnerlerimiz onlarca projede gerek yürütücü gerek partner olarak işbirliği yapmış ve deneyim kazanmış kuruluşlardır.

Proje Ekibi:

Dr. Öğr. Üyesi Demet ÖZOCAKLI (Yürütücü-Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Saliha EMRE DEVECİ (Araştırmacı)

Projenin Amacı:

Bir işbirliği ve araştırma iklimi içerisinde Gaziantep Üniversitesi SBMYO mezunları için ince beceri eğitimini tasarlayarak ince beceri düzeyinin arttırılması yoluyla rekabetçi işgücü piyasasında genç istihdamını güçlendirmek, genç istihdam oranlarının arttırılmasını ve tasarlanan eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak, bunun yanı sıra elde edilen bulgular neticesinde genç istihdamına yönelik politika, araştırma ve uygulama arasındaki bağlantının güçlendirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Projenin Katkıları:

Projenin Genç Mezunlara ve İşgücü Piyasasına Katkıları

  • Genç mezunların ince beceriler konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması,
  • İnce beceri yetkinlikleri ile donatılan genç mezunların işgücü piyasasında daha rekabetçi hale gelmesi,
  • İşgücü piyasasının daha nitelikli genç mezunlara kavuşabilmesi.

Projenin Ekonomik, Sosyal ve Politik Açıdan Katkıları

  • Genç istihdam oranlarının arttırılması,
  • Bu politika aracının toplumda yaygınlaştırılması,
  • Dijital eğitim içeriğinin erişilebilir hale getirilmesi,

Projenin Literatüre Katkıları

  • Elde edilen bulgularla genç istihdamına yönelik politika önerisi sunulması,
  • Politika, araştırma ve uygulama arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi.

Proje, 5 iş paketinden oluşmaktadır. “Project Management”, Interviewing with Sectors on Soft Skills”, “Appliying and Analyzing of Survey for Students, Receiving Applications, Ramdomly Selection of the Graduates”, “Designing and Applying Soft Skills Training, Designing Digital Content on Soft Skill Training”, Monitoring the Employment Rates and Publishing the Findings”. Projenin her bir aşamasında yoğun işbirliği halinde çalışılacaktır. Proje sonucunda ince beceri yönünden farkındalık kazanan mezun kitlesinin elde edilmesinin yanı sıra ince becerilere yönelik dijital bir içerik elde edilecektir. Bunun yanında genç mezunlara yönelik istihdam oranlarının karşılaştırılması ile elde edilen bulgular bir politika önerisi çerçevesinde hakemli bir dergide yayınlanacaktır.

Soft Skills for Youth Employment