• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: IPAT - Bütünleştirici Ebeveynlerin Otizm Eğitimi - Web sitesi için: https://ipatproject.eu/
 
Hibe adı: Erasmus Plus – Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri
 
Projenin referans numarası: 2020-1-EL01-KA204-079195
 
Proje süresi: 33 ay (1/11/2020 - 31/7/2023)
 
Toplam bütçe: 181.417,00 Avro
 
GAUN’s budget: 25.960,00 Avro
 
Koordinatör Kurum: Child and Adolescent’s Center
 
Gaziantep Üniversitesi Koordinatörü: Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN
 
Projenin ortakları:
  • Greek Carers Network EPIONI - Yunanistan
  • GAZIANTEP UNIVERSITESI- Türkiye
  • Società cooperativa sociale Controvento ONLUS- İtalya
  • ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BURGOS - İspanya
Projenin amacı: Yetişkinler ve Sosyal içerme için yüksek kaliteli öğrenme fırsatlarının tedarikini iyileştirmek ve genişletmek. Amaç, otistik kişilerin ihtiyaçlarının küresel yönetiminde ebeveyn eğitiminin rolü ve önemi konusunda farkındalığı artırmak ve etkili eğitime erişimi artırmak ve ebeveynleri yaşamın farklı aşamalarında geçerli bir kendi kendine eğitim yaklaşımı kullanmaya motive etmektir. Projenin uzun vadeli faydaları, otizmli bireylerin haklarını ve sosyal içermesini savunmak ve kendileri ve aileleri için damgalanmayı ortadan kaldırmaktır.
 
Proje faaliyetleri ve beklenen sonuçları:
IO1: İhtiyaç Değerlendirmesi Kaynak belgesi - Literatür İncelemesi ve Ebeveynlerin Odak grupları
IO2: Entegre Ebeveyn Otizm Eğitim Modülü - IPAT Modülü
IO3: Bütünleşik Ebeveynlerin Otizmli Kendi Kendini Eğiten Dijital Aracı - IPATT
IO4: Sonuçların dokümantasyonu - Projenin değerlendirilmesi ve raporu
Çoğaltıcı Etkinlik
Ulusötesi Toplantılar
Yaygınlaştırma faaliyetleri