• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Projenin Adı: Meeting with NEETS’ Needs in Digital Era

Proje Kodu: EuropeAid/168241/ID/ACT/TR/296

Proje Bütçesi: 306.972,30 EURO, GAÜN Bütçesi: 32.539,07 EURO

Projenin Süresi: 01.08.2023  -  31.07.2024

Proje Ortakları: Projemizde Gaziantep Üniversitesi koordinatör kuruluş olarak yer almaktadır. Proje ortağı bulunmamakta, bununla birlikte, projemize Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Gaziantep Sanayi Odası iştirakçi olarak destek vermektedir.

Proje Ekibi:

Gizem DEMİR ( Proje Koordinatörü)

Erhan DURUR (Eğitim Koordinatör Yardımcısı)

Aykut BİLİCİ (Staj ve İstihdam Koordinatör Yardımcısı)

Ercüment ERUSLU (Eğitim Koordinatörü)

Akif ERBALCI (Staj ve İstihdam Koordinatörü)

Ali BARLAS (Program Geliştirme Uzmanı)

Mehmet TEKİN (Program Geliştirme Uzmanı)

Hasan SAÇIKARA (Program Geliştirme Uzmanı)

Feride BAL (Program Geliştirme Uzmanı)

Musa YILMAZ (Program Geliştirme Uzmanı)

İbrahim Kerim KUZU (Program Geliştirme Uzmanı)

Songül KESEN (Proje Asistanı)

Eyüp ÇAKI (Web ve Sosyal Medya Uzmanı)

Mücahit DOĞAN (Mali İşler Uzmanı)

Proje Özeti:

Projemizin hedef kitlesi 18-29 yaş arası NEET’lerdir. Programın hedef kitlesi kapsamında bulunan 18-29 yaş arası NEET’lere ulaşmak ve İŞKUR kayıtlarının yapılmasını sağlamak projemizin özel amaçları arasındadır. Proje kapsamında verilecek olan mesleki ve ince beceri eğitimler, üç aşamadan (yüzyüze eğitim, e-öğrenme, işbaşı eğitim) oluşan yenilikci eğitim modelimiz ile gerçekleştirilecektir.

Bu eğitimler sayesinde NEET’lerin vasıfları geliştirilerek yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye erişeceklerdir. Rehberlik ve izleme çalışmaları ile oluşturulan bireysel gözetim formları sayesinde kişilerin kendilerini tanımaları ve kazandıkları iş becerilerinin ortaya konulması sağlanacak, iş arama süreçleri desteklenecektir. Bu sayede NEET’lerin bireysel eylem planının ortaya konması, izlenmesi ve iş arama süreçlerinin desteklenmesine olanak sağlanmış olacaktır.

Gençlerin iş hayatına ya kendi işlerini kurarak ya da sektör çalışanı olarak geçiş yapmaları mümkün olacaktır. Geliştirdiğimiz eğitim modeli bu iki istihdam şekli için de yeterli bilgi ve beceri kazanılmasında etkin olacaktır. Eğitim modelimizin temel taşları e-öğrenme, yüzyüze eğitim ve iş başı eğitim şeklinde olacak, böylelikle etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli tüm öğrenme tekniklerini kapsayacaktır. İş yaşamında sektörel karar vericiler istihdam ve istihdamın sürekliliğinde mesleki ve teknik kabiliyetlerin yanı sıra tüm sektörler için geçerli olan ince becerilerin de önemli olduğunu sıklıkla dile getirmektedirler. Bu nedenle, ince beceri eğitimlerin gerçekleştirilmesi için e-öğrenme platformu oluşturulacak, bu kapsamda, ders içerikleri, video çekimleri, web ve mobil yazılımların hazırlanması ve erişilebilir olması sağlanacaktır.

İstihdam süreci sadece eğitim odaklı yani eğitimlerin tamamlanmasıyla biten bir süreç değildir. Eğitimlere ilave olarak NEET’lere verilecek olan rehberlik desteği ile iş başvuru süreçlerinin etkinliği artırılması önem arzetmektedir. Bu bağlamda ince beceri ve mesleki eğitimlerin tamamlanması ile NEET’lerin istihdama yumuşak geçişlerinin ve istihdamda devamlılıklarının sağlanmasına yönelik rehberlik ve izleme çalışmaları kapsamında bireysel gözetim formları düzenlenerek kişilerin kendilerini tanımaları ve kazandıkları iş becerilerinin ortaya konulması sağlanacaktır. Bu rehberlik ve izleme çalışmaları, İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlarıyla sürekli iletişim kurularak 4 ay sürecek Bireysel Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

Labour Market Support Programme for Young People N