• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: Engellileri Engelsiz Farketme: Yükseköğretimde Bilinçsel Değişim Temelli Müfredat Oluşturma Projesi
 
Hibe Adı: KA203 Strategic Partnerships for Higher Education
 
Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.09.2019 - 28.02.2022 (30 ay)
 
Toplam Bütçe: 182.365EUR
 
GAÜN Payı: 106.030EUR
 
Koordinatör: Gaziantep Üniversitesi (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi işbirliğiyle) Prof. Dr. Emine KOBAN - Prof. Dr. Can DEMİREL
 
Proje Ortakları:
  1. Uludağ Üniversitesi
  2. Panepistimio Thessalias
  3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
 
Proje Amacı: Projenin temel amacı, Yükseköğretimdeki öğrencilerin insan hakları temelinde olmak üzere engellilik ve engelli hakları, engelli mevzuatı, istihdam olanakları, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı, vergi mevzuatı, ayırımcılıktan koruyan idare ve ceza hukuku kapsamındaki yasal düzenlemeler, temel iletişim, işaret dili eğitimleri, alt yazılı iletişim teknikleri, empati, beden dili, karşılaştırmalı engelli mevzuatı ve uygulamaları gibi konuları içeren bir müfredatı oluşturmaktır.
 
Proje Faaliyetleri:
  1. Yönetim ve uygulama altındaki anafaaliyetler ve yaygınlaştırma faaliyetleri
  2. Fikri çıktı O1 (yükseköğretimde engelliliğe ve engelli haklarına ilişkin algı ve farkındalık ölçümüne yönelik fizibilite ve analiz raporu) kapsamında analiz çalışmasının yapılması.
  3. Fikri çıktı O2 (engellilik ve engelli hakları konusunda yükseköğretim öğrencilerine yönelik bilinçsel dönüşümü gerçekleştirme amaçlı müfredat oluşturulması) kapsamında müfredat hazırlanması.
  4. Fikri çıktı O3 (uzaktan eğitim aracı: müfredatın uzaktan eğitim modülüne entegrasyonu) kapsamında uzaktan eğitim modülünün hazırlanması
  5. Ulusötesi toplantıların gerçekleştirilmesi
  6. Çoğaltıcı etkinlik faaliyetleri
  7. Sürdürülebilirlik, etki ve yaygınlaştırma faaliyetleri
 
Proje Sonuçları: Proje sonunda engelli bireylerin kendi haklarını doğru bir şekilde öğrenmeleri ve kullanmalarına ilişkin yetkinlikler artırılacaktır. Engelli olmayan bireylerin engellilik ve engelli haklarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyleri arttırılacak. Engellilerin öncelikle yükseköğretimleri sırasında tüm faaliyetlere ve daha sonra iş ve sosyal paylaşım faaliyetlerine diğer bireylerle eşit koşullarda ve bilinçli bir şekilde katılmaları desteklenecektir. Oluşturulacak müfredat önce Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilere uygulanacak daha sonra diğer üniversitelerin müfredatlarına entegre edilmesi, sağlanacaktır. Yerel idarelerle iş birliği içerisinde bulunarak bu kurumların yürüttükleri faaliyetler üzerinden toplumla paylaşılması sağlanacaktır. İlgili bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı kurum kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ulaşılacak ve toplumsal farkındalığın arttırılmasına çalışılacaktır.
 

Engelliler İçin Bilişsel Dönüşüm Projesi