• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Sustainable Logistics4.0 – Digital and Green Skills For Boosting İnnovation And Sustainability Of The Logistics Sector

Proje Numarası: 2022-1-PL01-KA220-HED-000086366

Proje Bütçesi: 400,000.00 Euro Gaün Bütçesi: 49.500 Euro

Proje Süresi: 36 ay (01/09/2022 - 31/08/2025)

Proje ortakları:

Polıtechnıka Poznanska Polanya (Yürütücü)

Gazıantep Unıversıtesı Türkiye  (Partner)

Unıversıdade De Aveıro Portekiz  (Partner)

Unıverza V Marıboru Slovenya  (Partner)

Valuedo Italya (Partner)

ECQA Avusturya  (Partner)

ZERYNTH Italya  (Partner)

Projede yer alan partnerler üniversite ve teknoloji şirketlerinden oluşmaktadır. Her bir partner yeşil ve dijital yeteneklerin geliştirilmesi konularında hem proje hem de sektörel deneyime sahip olup, Türkiye’nin lojistik sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda da ciddi manada destek olacaklardır.

Proje ekibi:

Doç.Dr. Eren Özceylan

Doç.Dr. Aslı Özpolat

Doç.Dr. Ferda Nakıpoğlu Özsoy

Doç.Dr. Mehmet Akif Destek

Öğr. Gör. Ayca Özceylan

Projenin amacı:

Projenin temel amacı, yükseköğretim (HEI) öğrencilerinin dijital ve yeşil becerilerinin yanı sıra problem çözme, yaratıcılık, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanma gibi becerilerini de geliştirerek, yenilikçi bir disiplinler arası müfredatın geliştirilmesi yoluyla lojistik sektöründe sürdürülebilir ve dijital uygulamaların benimsenmesini arttırmaktır.

Projenin Katkıları:

Proje, yükseköğretim kurumlarına şu şekilde fayda sağlayacaktır:

  • Tedarik zincirlerinin çevresel iyileşme ve sürdürülebilirliği üzerinde büyük etkisi olan lojistiğin, farkındalığının ve görünürlüğünün iş adamları ve toplumda yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
  • Lojistik sektöründe bir yükseköğretim uygulamaları topluluğu oluşturmak (farklı fakülteler dahil olacaktır: Lojistik, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim, İşletme)
  • Yüksek öğretimler için kullanılabilen mikro kimlik bilgileri kursları oluşturmak

Proje, yükseköğretim öğrencilerine şu şekilde fayda sağlayacaktır.

  • Dijital ve sürdürülebilir projeleri uygulamak için niteliklerin geliştirilmesi
  • 4.0 teknolojilerini şirketlerde benimseyebilmeleri için dijital becerilerin artırılması
  • Lojistik sektöründe benimsenen süreçlerin sürdürülebilirliğini artırabilmek için yeşil becerilerin desteklenmesi
  • Lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerinin artırılması  

Proje, lojistik sektörüne ise şu şekilde fayda sağlayacaktır.

 

  • Daha nitelikli işgücünün istihdam edilmesi,
  • Yeşil ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin farklı ülke uygulamalarının incelenmesi ve yerinde görülebilmesi,
  • Proje sonucunda oluşacak işbirlikleri ile fikir ve teknoloji transferi gibi alanlarda network oluşturulmasının desteklemesi

Projede 5 iş paketi yer almaktadır. Ayrıca proje, dört farklı modülden oluşmaktadır: “Logistics 4.0 in the smart society”, “Sustainability in Logistics 4.0”, “IIoT: adopting 4.0 for green logistics”, “The green challenge”. Her modül farklı beceriler üzerinde ve farklı türde bir pedagojik metodoloji ve beklenen öğrenme sonuçları ile çalışacaktır. Proje sonucunda e-öğrenme platformu ortaya çıkacak olup, endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde yeniden düzenlenecek olan müfredat bu platforma yüklenecektir.

Slog4.0