• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Projenin adı: In/Visible Syrian Immigrants in Turkey: Identities and Cities in Transition
 
Projenin süresi: 01/03/2021 - 28/02/2023
 
Projenin yürütücüsü: Prof. Dr. Meltem KARADAĞ
 
Hibe Makamı: British Academy
 
Projenin kapsamı: Bu proje, disiplinler arası bir çalışma ile Türkiye'deki şehirlerdeki Suriyeli göçmenler için görünen ve görünmeyen sınırları inceliyor ve kırılganlıklarını tespit etmeyi amaçlıyor. Ampirik analiz, farklı yerel ortamlara sahip iki il sanayi merkezinde yapılacaktır. Göçmenlerin kentsel deneyimleri mekan / mekan oluşturma, istihdam, kimlik oluşturma ve kaynaklara erişimlerinde bağlama oturtulacaktır. Araştırma ekibi ayrıca, iki önde gelen mülteci örgütü ve seçilen şehirlerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları da dahil olmak üzere politika yapıcılar ve paydaşlarla birlikte göçmen aileler için katılımcı faaliyetler gerçekleştirecek. Bulgular, paneller, çalıştaylar ve politika brifingleri aracılığıyla politika yapıcılara ve diğer hedef kitlelere duyurulacaktır. Göçmenlerin kentsel alanlara yerleşmesini sağlamak acil bir küresel sorundur. Genel olarak çalışma, BM 2030 şehirleri kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirme hedeflerine katkıda bulunmayı ve aynı zamanda cinsiyet rolleri, etnik köken ve sosyal statü üzerine inşa edilen yapısal eşitsizlikleri ele almayı amaçlamaktadır.
 
Projenin toplam bütçesi: £48.400
 
GAÜN payı: £18.100
 

IN/VISIBLE SYRIANS PROJESİ