• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje Adı: Mesleki Eğitim Çerçevesinde Ar-Ge Çalışanlarına Yönelik Yetenek Geliştirme Süreçlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi Projesi
 
Proje başlangıç ve bitiş tarihleri: 01-09-2018 - 31-08-2020
 
Proje refarans numarası: 2018-1-TR01-KA202-059252
 
Bütçe: 187.208 Avro
Türü: Stratejik Ortaklık KA202 - Mesleki Eğitim
 
Yürütücü ekip: Prof. Dr. Necip Fazıl YILMAZ - Prof. Dr. Emrah ÖZAHİ - Target TTO Ekibi
 
Özet
 
Bilim ve teknoloji alanlarının her geçen gün yeni gelişmeler yaşadığı günümüz dünyasında, Ar-Ge hem özel sektörde hem de ülkelerde inkar edilemez bir öneme sahiptir. Bilindiği üzere, Ar-Ge faaliyetleri sadece bilimsel ve teknik bilgiye sahip çalışanlarla yapılabilecek sistematik çalışmalardır. TARGET TTO tarafından yürüttülen faaliyetler sonucunda, sektörde çalışan mühendislerin Ar-Ge ve inovasyon konularında eksik oldukları ve bu başlıklar altında ihtiyaç duyulan mesleki eğitimin lisans düzeyinde mühendislere verilmediği ve Lisansüstü ve hatta doktora düzeyinde verilen eğitim yetersiz olduğu görülmektedir. Bu uluslararası sorunu göz önünde bulundurarak, projemizin temel amacı hem AB hem de Türkiye'deki mühendislerin Ar-Ge ve inovasyon temelli mesleki eğitimini desteklemeye ve geliştirmeye odaklanan ulusötesi faaliyetler ve işbirlikleri uygulamaktır.
 
Genişletilmiş uluslararası ortak mesleki eğitim müfredatının oluşturulması, BİT tabanlı yenilikçi, etkili ve sürdürülebilir araçların geliştirilmesi (e-öğrenme aracının ve e-platformun geliştirilmesi ve uygulanması) ve aynı zamanda bir beceri oluşturma sertifikası Projenin ana hedefleri olarak uluslararası düzeyde verilmek ve yüksek öğrenim müfredatına eklenmesi planlanmaktadır. Öngörülen toplam katılımcı sayısı, özellikle Ar-Ge merkezlerinde, mühendislik ve temel bilimler bölümlerinden mezun ve sanayi işletmelerinde çalışan bin kişidir. Ayrıca, katılımcıların çemberlerini zaman içinde genişletmek de planlanmaktadır. Projenin süresi yirmi dört (24) aydır. Proje ortaklarımız IBOX (İspanya), VITECO (İtalya), MAN (Türkiye) ve İstanbul Üniversitesi (Türkiye). Gerçek proje aktiviteleri ihtiyaç analizi ile başlayacaktır; Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personeline kapsamlı bir şekilde hazırlanmış bir anket uygulanacaktır. Sonuçların istatistiksel analizine bağlı olarak, bu personelin çok önemli ihtiyaçları belirlenecek ve bir pilot müfredat hazırlanacaktır.Daha sonra, endüstri şirketlerinin seçilmiş Ar-Ge merkezlerinde pilot eğitim uygulanacaktır. Veriler, bu pilot eğitim sırasında gözlemler, görüşmeler, memnuniyet anketleri ve hem personel hem de yöneticilerden geri bildirim alma yoluyla elde edilecektir. Elde edilen veriler, müfredatın eksikliklerine ve kullanılan yöntemlere ışık tutacaktır. Bunun ışığında, müfredat ve ders içeriğinin nihai şekli verilecek ve e-platform ve e-öğrenme yazılımının (e-platforma gömülü) gelişimi başlayacaktır. Bu etkileşimli öğrenme aracı, zaman aralığı kısıtlamalarını kaldıracak ve açık erişime sahip olacaktır.
 

E - AR& GE Projesi