• Telefon: 0 342 317 37 99, gabam@gantep.edu.tr

 
Gaziantep Üniversitesi’nin yürüttüğü ilk yükseköğretim projesi olarak üniversitemize Avrupa Birliği projeleri alanında önemli bir başarı getiren ve sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından “iyi uygulama örneği” seçilen “Timeline Travel (Zamandizin Yolculuğu): Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama” projesi bir başarı daha elde etti. Proje ekibince kaleme alınan ve doğrudan Timeline Travel projesinin sonuçlarıyla ilgili makale, Springer yayın grubunun dergilerinden Learning Environment Research’te yayınlandı.
 
Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıveren ve tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını ile birlikte hayatımızda önemli bir noktaya gelen uzaktan eğitimin, projenin de ana amacı olduğunu ifade eden proje koordinatörü GAÜN Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, elde ettikleri akademik başarıyla ilgili süreci şöyle anlattı: “Gaziantep Üniversitesi’nin gurur kaynağı olan Timeline Travel Projesi, timelinetravel.net adresinden erişilebilen Timeline Travel adlı web uygulaması ve Timeline Travel e-Öğrenme Platformu ile alternatif bir uzaktan eğitim aracı haline gelmiştir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tarafından yürütülen Erasmus Plus Programı kapsamında finanse edilen projemiz, henüz pandemi süreci başlamadan tamamlanmıştır. Proje böylece, yerinde bir öngörüye imza atmış ve başta Mimarlık Fakültesi öğrencileri olmak üzere birçok alandan öğrenci için önemli bir uzaktan eğitim kaynağı olmuştur. Makale çalışmamızın merkezinde ise, 2018-2019 akademik yılında Timeline Travel test derslerine altı hafta boyunca üç farklı test grubunda devam eden öğrencilerden 22’siyle yapılan görüşmeler yer almakta, uzaktan eğitimin etkisi ve sonuçları konusunda aydınlatıcı bilgiler içermektedir.”
 
Makale, uzaktan ve yüz yüze eğitimi öğrencinin bakış açısıyla sunuyor
 
Projenin ikinci aşamasında yürütülen test derslerinin sonrasında öğrencilerle yapılan odak grup görüşmelerinden yola çıkarak hazırlanan makaleyi projenin koordinatörü ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş ile birlikte Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kalman, Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt ve Prof. Dr.  Sevilay Şahin kaleme aldılar. “Exploring student perceptions and experiences of different teaching and learning approaches in architectural history education: a comparative case study” başlığını taşıyan ve Learning Environment Research’te yayınlanan makalede öğrenci bakış açısından yüz yüze, online ve karma öğrenim yöntemleri karşılaştırılıyor, olumlu ve olumsuz yönleri doğrudan öğrencilerin perspektifinden irdeleniyor.