• Dahili/ Internal: 3799, gabam@gantep.edu.tr

Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi 2018 - 2019 yılı Avrupa Birliği Projelerine İlişkin Bilgi Notu
 
2019- 2020 yılı itibariyle projelerimiz,
* Devam eden 5 adet Erasmus Plus Programı kapsamında yürütülen projemiz, 1 adet Horizon 2020 kapsamında yürütülen projemiz ve 1 adet Avustralya DAP destekli projemiz bulunmaktadır.
devam eden erasmus Plus projelerimiz KA2 - Stratejik ortaklık projeleri yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve yükseköğretim kapsamında devam etmektedir. 3 tane projemizde koordinatör, kalan 2 projede ise proje ortağı olarak yer almaktayız.
* Bu projelerin yaklaşık hibe miktarı 1 milyon Avro ve bu bütçe içerisinde Gaziantep Üniversitesi'nin bütçesi yaklaşık 300 bin Avro'dur.
 
2019 yılı itibariyle yürütülen projelere baktığımızda,
* 2018 yılında başlayan bir tanesi Erasmus Plus KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim, bir tanesi de Horizon 2020 olmak üzere 2 projeyi; 2017 yılında başlayan ve halen devam eden 8 adet Erasmus Plus projesini 2019 yılı itibariyle de yürütmeye devam etmekteyiz.
* 2019 yılında Mayıs ayında başlayan Danimarka merkezli bir proje ortaklığımız bulunmaktadır.
* Horizon projeleri hariç; 2018 yılında başlayan 1 adet Erasmus Plus projesi 2020 Ağustos sonu itibariyle tamamlanacaktır.
* 2017 yılında başlayan ve 2019 yılı itibariyle de devam eden projelerimiz ise 31 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanacaktır.
* Bu projelerin toplam bütçesi 1.396.166 Avro; bu bütçe içerisinde GAÜN payı 417.031,12 Avrodur.
 
2018 yılı itibariyle tamamlanan bir adet Erasmus Plus projemiz haricinde ve yeni kabul edilen 2 adet Erasmus Plus ve Horizon 2020 projemiz dahil olmak üzere tüm projeler devam etmektedir. Projelerin toplam bütçesi 1.396.166 Avro'dur. Devam eden bu projeler içerisinde ortak olduğumuz 5 proje, yürütücüsü olduğumuz 4 proje bulunmaktadır. 
 
2017 yılı itibariyle Avrupa Birliği Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında 5'i Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) koordinatörlüğünce yürütülmekte olan toplam 8 adet Erasmus Plus projesi bulunmaktadır. Bu projeler 2019 yılı itibariyle de devam etmektedir.
* Bu projelerden 4 tanesi doğrudan koordinatörü, konsorsiyum yürütücüsü ve başvuru sahibi olduğumuz projeler olup;
* 4 tanesi ise konsorsiyum içerisinde partner olarak yer aldığımız ortaklık projeleridir.
* 2017 yılı için yürütülen projelerin bütçesi toplam 1.921.000 Avro'dur. Ortak olduğumuz projeler haricinde GAÜN payı yaklaşık 700.000 Avro'dur.
 
Listede 2016 referans numarası ile yer alan Erasmus Plus projesi ise, 2017 yılında da devam etmiştir ve 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle tamamlanmış ve final raporu sürecine girmiştir. Proje 19.02.2019 tarihi itibariyle kapanmıştır.
 
2017 yılı itibariyle başvuru ve kabul oranlarına bakıldığında, Erasmus Plus Hibe Programı KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında yer alan gençlik dışında tüm alt başlıklar altında (yetişkin eğitimi, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim) proje yürüten tek üniversiteyiz. 2018 yılı itibariyle kabul Erasmus Plus Mesleki Eğitim kapsamında kabul edilen ve en fazla bütçe alan ilk 3 kurumdan biriyiz.
 
2017 yılı için yürütülen projelerin toplam bütçesi 1.921.000 Avro'dur. Doğrudan yürütücüsü olduğumuz projelerin bütçesi (ortak olduğumuz projeler hariç) 701.000 Avro'dur.
 
Tüm bu projeler ulusötesi ortaklar yoluyla yürütülmektedir. Tüm projelerde toplam ortak sayımız Türkiye dahil 20 ortağı geçmiştir. 
 
Ayrıca Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi olarak yürütülmesine destek verdiğimiz ve Avrupa Birliği Hibe Programları dışında kalan 3 adet projemiz bulunmaktadır. (yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmemiştir)
Bunlar,
 

ANKTUR2018-19261

Occupational safety and emergency training of Syrian Young Workers in Gaziantep/ Turkey

Gaziantep Üniversitesi

AVUSTURALYA HÜKÜMETİ DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)

Projedeki durumumuz, koordinatör

19.500 Avusturalya  Doları

6 ay (Ocak 2019)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yılmaz – Naci Toğçuoğlu MYO

Gaziantep'te Suriyeliler: Başarı Hikayeleri

Gaziantep Üniversitesi

İKA Mali Destek 2017

Başvuru sahibi

400.000 TL

18 ay

Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

UNESCO yaratıcı şehirler ağındaki Gaziantep Gastronomi Turizminde Yükseliyor

Gaziantep Üniversitesi

İKA Mali Destek 2019

Başvuru sahibi

255.450 TL

18 ay

Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında yürütülmekte olan projelerin listesi,

Proje adı

Referans numarası

Türü

Bütçesi

Projedeki durumumuz

Süresi (Başlangıç – bitiş tarihleri)

Supporting and Enhancing Common Humanistic

Values and Basic Sufficiencies to Refugees on

the way of Becoming Global Citizen

2019-1-TR01-KA204-073853

Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar

151.530,00 Avro

GAÜN payı: 43.235 Avro

Proje sahibi

01.09.2019 - 28-02-2022

Becoming Aware of Disablity: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolutionin Higher Education

2019-1-TR01-KA203-074191

Yükseköğretim İçin Stratejik Ortaklıklar

160.036 Avro

GAÜn payı: 85.101 Avro

Proje sahibi

01.09.2019-31.08.2021

Sharing Good Practices for the Psychoeducation of Children of Parents with mental health problems in Europe

 

2019-1-EL01-KA204-062964

KA204 Yetişkin Eğitimi İyi Uygulamaların Değişimi

Toplam bütçe: 59.950 Avro GAÜN payı: 9750 Avro

Proje ortağı

01.12.2019 – 31.07.2021

Design, Development, Implementation and Assessment of Skill Formation Process in the Frame of VET for R&D Staff

2018-1-TR01-KA202-059252

Erasmus Plus KA2 Stratejik ortaklık Mesleki Eğitim Projesi

187.208,00

GAÜn payı: 90.579 Avro

Proje sahibi

01.09.2018 – 31.08.2020

3rd INTERNATIONAL MERSİN SCIENCE FESTIVAL

818725

Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie Actions

186.875,00 Avro

GAÜn payı: 9750 Avro

Proje ortağı

01.09.2018 – 01.05.2020

“Peace Dialogue Campus Network: Fostering Positive Attitudes between Migrants and Youth in Hosting Societies” 

2017-1-TR01-KA203-046676

Erasmus Plus KA2 Stratejik ortaklık Yükseköğretim Projesi

Toplam Bütçe: 181.418,00 Avro

GaünBütçesi: 33.333  Avro

 

Proje ortağı

01.09.2017 – 20.04.2020

Occupational safety and emergency training of Syrian You

ng Workers in Gaziantep/ Turkey - II

ANKTUR2018-19261

AVUSTURALYA HÜKÜMETİ DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)

19.500 Avusturalya  Doları

Proje sahibi

01.10.2019 – 01.04.2020